Специализирано одиторско предприятие Ажур ТДМ ООД е регистрирано през 1989г. в Софийски градски съд. Одиторското предприятие е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС Специализирани одиторски предприятия (ДВ бр. 21/2009г.).

   Дейността на дружеството е организирана в две направления: Одиторско направление и Консултантско направление.

   Одиторското направление се състои от четири екипа, които извършват одиторските проверки под ръководството на Даниел Рахнев – Одитор, регистриран одитор, диплома № 577 и Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор, диплома № 047.

   Консултантско направление сформира екипи на база поставените от клиентите задачи под ръководството на Даниел Рахнев – Одитор, Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор, Зам. Управител Финанси – Мария Иванова Рахнева и Маргарита Лазарова Славова