Наред с извършваните одиторски и консултантски услуги, дружеството организира и провежда специализирани Семинари и обучения, както в страната, така и в чужбина.

  Темите, които  разглеждаме са свързани с промени в данъчното и счетоводното законодателство, проблеми в практиката във връзка с прилагането им, както и отговори на поставени от клиентите ни въпроси.

  Семинарите се провеждат както със счетоводители от различни дружества - групово, така и индивидуално по заявка от дадено предприятие – само за счетоводният му персонал.

   В чужбина, фирмата е организирала и провеждала семинари в Китай, Египет, Гърция, Турция, пътуващи семинари в Европа.

Български език